0 (554) 405-7115

whatsapp

G - Sınıfı İş Makinaları Ehliyeti

Yazı Boyutu

G İş Makinaları Ehliyet

Hiçbir sınıf veya türde ehliyeti olmayan kişilerde Fatih Sürücü Kursları İş Makineleri Kullanım Kursuna başvurarak istedikleri türdeki operatörlük belgesini , söz konusu makineye ait teorik ve uygulama eğitimlerini alarak , yapılıcak yazılı ve uygulama sınavlarında başarılı olmak şartı ile operatörlük belgesi almaya hak kazanırlar ve bu operatörlük belgesini G sınıfı ehliyet haline getirmek isterlerse de yine Fatih Sürücü Kursuna başvurarak Trafik ve çevre bilgisi ile ilkyardım bilgisi derslerinden oluşan merkezi yazılı sınava girerek başarılı olmaları durumunda ,Fatih Sürücü Kursu tarafından G sınıfı sürücü sertifikası düzenlenir ve adaylar bu sertifika ile trafik tescil şube ve bürolarına başvurup G sınıfı ehliyetlerini çıkartırlar .

 

Eğer kursa başvuru yapan adayın daha önceden alınmış B ,A2 , E , D , F ,C sınıfı ehliyeti varsa ve G sınıfı ehliyet almak istiyorsa; Fatih Sürücü Kursu İş Makineleri Kullanım Kursuna başvurarak istedikleri türdeki operatörlük belgesini ,söz konusu makineye ait teorik ve uygulama eğitimlerini alarak , yapılıcak yazılı ve uygulama sınavlarında başarılı olmak şartı ile operatörlük belgesi almaya hak kazanırlar.

Aldıkları operatörlük sertifikası ve eski ehliyetleriyle beraber trafik tescil şube ve bürolarına başvurup yeni G sınıfı ehliyetlerini çıkartırlar.

 

Her bir yazılı sınav bölümünden ve direksiyon uygulama sınavından ayrı ayrı 70 (yetmiş ) ve üstü puan almış aday , sınavlarda başarılı sayılır. Ancak üst üste 5 (beş ) yazılı sınavında başarılı olamayan veya yine üst üste 5 (beş ) direksiyon uygulama sınavında başarılı olamayan adayın dosyası yanar ve aday tüm işlemlere baştan başlamak durumunda kalır.

 

Şartlar

 

1- G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

2- G sınıfı sürücü belgesi alacakların 19 yaşından 1 gün almış olmaları gerekir.

3- G sınıfı sürücü belgesi ile M sınıfı araçlar kullanılabilir.

4- M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yılı geçicince değişir.

5- Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

6- 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

7- Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

8- Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

9-Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

10- G sınıfı sürücü adayı önce kullanacağı makina için iş makinası kursundan makinaya ait operatör belgesi alacak, g sınıfı için başvurduğundan bu belge ile sadece trafik ve ilkyardımdan sınava girecektir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

2- Varsa sürücü belgesi fotokopisi (2 adet)

3- Diploma veya Öğrenim Belgesi (Yeni Belgeler E-devletten alınabilir)

4- İkametgah Belgesi (E-devletten alınabilir.)

5- 2 Adet Biyometrik fotoğraf

6- Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

7- Sürücü Olur Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)

8 -Sözleşme  (Sürücü kursunda doldurulacak.)

 

Daha ayrıntılı bilgi için Fatih Sürücü ve Operatörlük kursu ile irtibata geçiniz.

Bize Ulaşın

0462 229 05 66 - 0 532 346 46 29

WhatsApp:0554 405 71 15

 

Operatör, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre rücu eder. Operatör belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler yasa gereği 7/7583 Sayılı İş Emniyeti ve İş Güvenliği Tüzüğü ve 1475 Sayılı iş Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar